Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

  • Trainers
  • ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΚΜΕΤΑ - ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΥ |

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους μαθητές σε βασικές γνώσεις της βιολογικής και αειφορικής γεωργίας.  Η βιολογική γεωργία βασίζεται στις βασικές τεχνικές και στα ιδιαίτερα στοιχεία που παρουσιάζει επιπλέον της συμβατικής γεωργίας. Συσχετίζει το γεωργικό σύστημα παραγωγής με την ασφάλεια του περιβάλλοντος και την ποιότητα του γεωργικού προιόντος.

Course Information

Coaches

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΚΜΕΤΑ - ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΚΜΕΤΑ - ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΥ